Covid-19, fortsatta restriktioner

    Tyvärr fortsätter smittspridningen i "coronapandemin" med Covid-19, och på Entrack har det vidtagits ett antal åtgärder för att skydda personal och besökare. Vi ber alla kunder, leverantörer och speditörer som besöker våra kontor och lager att följa de anvisningar som finns så att vi gemensamt kan hålla smittspridningen nere.

    Tack för samarbetet i denna svåra tid!