Markvibrator

    Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då inga personer behöver vistas i arbetsområdet.

    Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.
    Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.
    Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap som gör de lämpliga att använda tillsammans med rotortilt.