MH

    MH serien består av hammare från 70 till 230 kg arbetsvikt, de är tillverkade och designade för att på bästa sätt passa applikationer som minigrävare, kompaktlastare och rivningsrobotar.

    • Med sin höga slagfrekvens säkerställs en effektiv penetration för att uppnå maximal produktivitet.
    • Hydrauliken är konstruerad för olika sorters oljeflöden utan någon extra ventil eller flödesbegränsare, detta medför en enkel installation och säkerställer en lång livslängd.
    • Den avancerade hydrauliken medför oftast en minskad bränslemängd som medför den bästa totalekonomin.