Klaffskopa

  STARK multiskopa är en mångsidig snöröjningsutrustning, när man plogar stora områden och man måste bära och lasta snön. Multiskopan kan användas såväl som på jordbrukstraktorer och redskapsbärare, som på hjullastare.
  Multiskopans vingar styrs med cylindrar och deras rörelsebana är 145°. Tack vare denna funktion kan man variera på arbetsbredden och användningen lämpar sig på mångformiga områden.

  Vingarnas skär är fjädrande uppåt från spetsen och då kan man köra skopan framåtlutad vilket medger ett bättre bett på plogningsytan.

  Som standard har multiskopan en elventil med en inbyggd tryckreduceringsventil, som skyddar vingarna vid kollisioner.
  Om maskinen inte har en fri retur kan man som tillägg bygga in en tryckackumulator, som absorberar oljan från cylindrarna vid kollisioner. 

  Skopans skäralternativ är planskär, sparskär och som tillägg kan man montera på skopskäret ett hålskär. På vingarna fås planskär och hålskär.