Relax Vikplog

  STARK Relax vikplog är en utomordentlig och mångsidig Relax-plog, där plogningsområden växlar i storlek och där det kan finnas mycket snö och speciellt på ställen där det finns mycket hinder i marken. Plogen kan användas såväl som på jordbrukstraktorer och redskapsbärare, som på hjullastare.

  Plogen har en patenterad Relax-utlösningsmekanism, som löser ut skäret bakåt och där fjädern återställer skäret omedelbart i plogningsposition. Så förhindrar Relax-systemet plogen och basmaskinen att gå sönder, samt ökar igen förarens säkerhet.

  Användning som en spetsplog kan snön plogas i stack utan att maskinen bänder sig.  I spetsställning kan mycket snörika gångbanor och skogsvägar öppnas effektivt på grund av plogens goda kastegenskaper. När man använder plogen i andra lägen får man lätt bort snön från plogningsytan.

  Plogens kastegenskaper är väldigt goda tack vare vingens optimala geometri och skärvinkeln på 27°. Plogen är stabil att skjuva på tack vare den robusta konstruktionen, pendlingen och den optimerade vikten. Plogen har en vertikal- och horisontalpendling, som garanterar en jämn plogningsyta även vid stora hastigheter. Vid plogning glider plogen stabilt på ställbara slitsulor.

  Pendling är ordnad med en speciell infästningsram, som är lätt att skifta till en annan, om man använder samma plog på olika maskiner, vilket i sin tur ökar månganvändningen av plogen. Plogen svängs med två cylindrar. 

  Relax-vikplogen har som standardutrustning en diagonalventil med inbyggd tryckreduceringsventil. Plogen är utrustad som standard men en elventil, som har en inbyggd tryckreduceringsventil, som skyddar maskinen och plogen vid kollisioner.

  Om maskinen inte är utrustad med en returledning, kan plogen skyddas vid kollisioner med en tryckackumulator. En särskild utlösningsmekanism behövs ej eftersom plogens skär har Relax-utlösningssystem. Skäralternativen är planskär, hålskär eller kamskär.