Basskär

    Basskäret är den del som man svetsar fast i skopan för att kunna använda sparskär. Vi lagerför basstål av Cat- och Volvotyp till raka skopor eller som trapetsskär (trubbspets). Hålen på våra basstål är normalt planförsänkta för att muttern ska ligga skyddad. Basstålen kan monteras med sparskär för ett slätt stål alternativt med svetsade tandhållare med bultade segment mellan. Ring eller maila oss om du vill ha rådgivning om vilket stål som passar din maskin.