Volvo-typ

    Sparskär av Volvo-typ är oftast uppdelade i ett längre mittstål och två kortare hörnstål, denna kombination kallas för typ 3. Även typ 1 som består av fyra eller fem likadana stål är ganska vanligt. Det finns även sparskär för trubbspetsskopor som då består av en mittbit och en höger och vänster bit.