Gallerstål P300

    P300 raka och ändbockade stål är ett skärande vägstål för alla typer av plogar, underbett och hyvlar. P300 används vid både snöröjning och hyvling av sommargrusvägar och tack vare sin unika utformning så kan merparten av stålet förbrukas och endast en smal remsa blir kvar. Mönstret i P300 skapar ett skapar ett randigt mönster i snö och isen så att sand och salt stannar kvar på vägbanan och så vägen så att säkerheten ökar.

    P300 Sharq har liksom de andra Sharq produkterna en unik stålsammansättning och härdprocess för att uppnå högsta slitbarhet samtidigt som man bibehåller ett så segt stål som möjligt.