Volvo

    Sedan några år har Volvo ett eget tandsystem som bygger på samma principer som KingMet. Vi lagerhåller de vanligaste modellerna men kan på beställning ta hem andra modeller.