Gummilarver

  Vi lagerför två typer av gummilarver, vår egna NTP samt världsledande Bridgestone. Bridgestone har sedan 70-talet varit den dominanta tillverkaren av gummilarver till mindre grävmaskiner och är fortfarande det till maskintillverkarna. Bridgestone utvecklar ständigt sina produkter och den senaste typen av gummilarv heter Core Tech. Fördelarna med Core Tech förutom den bättre gummikvaliteten är de rostfria vajrarna, design och sammanlänkning av de invulkade stållänkarna som resulterar i en maskin med minskad vibration samt en starkare larv. Med Bridgestone gummilarver får du den bästa totalekonomin. Vår larv från NTP är en standardlarv i hög kvalitet som är uppbyggd enligt "endless wire system", den har ingen skarv på vajern utan en start punkt och med X antal varv vajer samt en slutpunkt, antal varv varierar med bredd och applikation. NTP-larven passar dig som vill ha en prisvärd larv som fortfarande håller mycket hög kvalitet.

  Gummilarv NTP

  Artno: 350x73x76Y

  Gummilarv NTP

  Artno: 400x144x36Y

  Gummilarv NTP

  Artno: 400x142x36K

  Gummilarv NTP

  Artno: 400x142x37K

  Gummilarv NTP

  Artno: 320X86X50B

  Gummilarv NTP

  Artno: 260x96x38

  Gummilarv NTP

  Artno: 500x90x82

  Gummilarv NTP

  Artno: 500x92x84W